Witamy w serwisie e-MGśP, prezentującym dane przestrzenne Mapy geośrodowiskowej Polski.

Aktualność danych jest zgodna z rokiem opracowania każdego z arkuszy, zgodnie z informacją zawartą w atrybutach warstwy Skorowidz Mapy geośrodowiskowej Polski.Aby wyświetlić nowe warstwy tematyczne, należy:

  1. Kliknąć ikonę [Zdefiniuj źródło danych] Zdefiniuj źródło danych
  2. Wybrać źródło ze zdefiniowanych usług WMS lub dodać własną usługę WMS (poprzez wpisanie adresu URL)
  3. Kliknąć przycisk [Rejestruj]
  4. Kliknąć ikonę [Wyświetl mapy] Wyświetl mapy
  5. Wybrać mapę (poprzez zaznaczenie pola wyboru)
  6. Kliknąć przycisk [Wyświetl]


Wejście do serwisu mapowego

Instrukcja korzystania z serwisu mapowego

Wejście do serwisu raportowego

Instrukcja korzystania z serwisu raportowego

Instrukcja opracowywania MGśP
Instrukcja opracowywania MGśP (II)