Państwowy Instytut Geologiczny Ministerstwo Środowiska NFOŚiGW

Serwis Mapy Geośrodowiskowej Polski

Geoportal Mapy Geośrodowiskowej Polski -> e-MGśP
Instrukcja użytkownika portalu mapowego e-MGśP

Portal e-MGśP prezentuje dane geośrodowiskowe pozyskane i opracowane w ramach
pierwszej edycji MGśP (2002–2011) oraz drugiej edycji MGśP(II) (2013–2019)

Moduł raportowy Mapy Geośrodowiskowej Polski -> Raporty MGśP
Instrukcja użytkownika Modułu Raportowego MGśP

Więcej o Mapie Geośrodowiskowej Polski na stronie Geologia Środowiskowa